reference

Společnost DEREKA s.r.o. byla založena již v roce 2000. Mimo běžnou realitní činnost realizovala společně se spřátelenými společnostmi několik větších či menších developerských projektů. Mezi ty větší patří následující:

  • Rozdělení pozemků, výstavba inženýrských sítí a rozprodej pozemků v obci Chocerady nad Sázavou. Jednalo se celkem o 19 parcel na rodinné domy, vlastní investicí byly provedeny rozvody elektrické energie, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a výstavba vozovky. Vše bylo dokončeno a předáno do užívání v řádném termínu – květen 2004.
  • Přestavba rekreačního střediska čp. 4 ve Štěchovicích, Praha západ, na 27 bytových a jednu nebytovou jednotku. Stavba probíhala od dubna 2004 do října 2004. Z původního objektu byla použita pouze nosná konstrukce, veškeré ostatní konstrukce byly obměněny za nové. Všechny jednotky byly dokončeny v termínu a rozprodány ještě během výstavby. Celková podlahová plocha domu včetně podzemních garáží činí 3.000 m2.
  • Přestavba hotelu v centru Rudné u Prahy na 23 bytových jednotek, dva ateliéry, 2 obchody, 6 kanceláří a sklady. Celková podlahová plocha všech nově vzniklých jednotek činí 1.900 m2. Stavba probíhala v období leden 2005 až listopad 2005. Všechny jednotky byly včas a řádně dokončeny a předány novým majitelům, kteří je zakoupili již během výstavby.
  • V letech 2011/2012 byla vystavěna 1.etapa projektu řadových rodinných domů v Kolíně Štítarech, celkem 15 domů, z nichž 13 již je obydleno.
  • V letech 2011-2015 byla vystavěna I.-IV. etapa projektu řadových rodinných domů v Kolíně Štítarech, celkem 36 domů a všechny jsou již prodány.
Vlastními personálními zdroji zajišťujeme:
  • právní servis – veškerá smluvní dokumentace, prohlášení vlastníka, smlouvy o dílo a jiné související dokumenty
  • realitní služby – rozprodej postavených jednotek, pronájem nebytových prostor
  • finanční poradenství a vyřizování úvěrů pro kupující
  • komunikace s úřady při vyřizování veškerých povolení a následné kolaudace
  • příprava investice spočívající ve stavební projekci a následný stavební dozor na stavbách.
aktuality

Domy I.-IV. etapy prodány.
Nyní přijímáme rezervace na nové dvojdomy v V. (poslední) etapě.